Brochures en jaarverslagen HVC

Voor de HVC Groep maakte ik diverse corporate media zoals brochures en jaarverslagen. HVC richt zich, behalve op afvalinzameling en het bewerken en verwerken van grondstoffen, sterk op verduurzaming van de energievoorziening in haar verzorgingsgebied. Het nutsbedrijf blijft continu zoeken naar mogelijkheden om nog meer rendement uit afvalstoffen en grondstoffen te halen. 

HVC investeert in collectieve duurzame energievoorzieningen. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt het bedrijf warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. De opgewekte energie is voor de aandeelhouders beschikbaar. Ook ondersteunt HVC haar aandeelhouders met Energievisies en de realisatie van lokale energie coöperaties. 

> vorige pagina